Praktijkondersteuning – Huisartsenpraktijk Rutgers en de Joode – Zeist
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Rutgers en de Joode
Tollenslaan 32 3702GV
Zeist

Praktijkondersteuning

Na verwijzing door de huisarts kunt u een afspraak maken bij één van onze praktijkondersteuners (POH: praktijkondersteuner huisarts).

 

POH Somatiek

Diabetes
De praktijkondersteuner is de centrale figuur in de begeleiding van mensen met suikerziekte. Zij besteedt aandacht aan alle factoren die hierbij van invloed zijn (zoals lichaamsbeweging en eetgewoonten) en stelt samen met de huisarts een behandelplan op. Ook begeleidt ze mensen die insuline gebruiken.

Longziekten (COPD en astma)
De praktijkondersteuner besteedt aandacht aan factoren die luchtwegklachten kunnen beïnvloeden zoals roken, lichaamsbeweging en mogelijke allergieën. Ook kan ze in overleg met de huisarts een medicatie-advies geven.

Hart- en vaatziekten
De praktijkondersteuners spelen een belangrijke rol bij het voorkòmen van hart-en vaatziekten, en ook bij het behandelen van bestaande hart- en vaatziekten. Alle risicofactoren die invloed hebben op hart-en vaatziekten (zoals bloeddruk en cholesterolgehalte) worden regelmatig gecontroleerd en ook kunnen zij advies geven over een gezonde leefstijl.

 

POH ouderenzorg

De POH ouderenzorg is het spil in het web van kwetsbare ouderen. Zij brengt huisbezoeken om kwetsbaarheid in kaart te brengen, onderhoud contacten met thuiszorg, mantelzorgers, casemanagers dementie en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de patiënt. Ook kan zij de benodigde hulp inschakelen, indien nodig en wenselijk.

 

POH-Geestelijke Gezondheidszorg

Bij het vermoeden van psychische klachten, zoals depressie, angst of rouwproblemen, kan de huisarts u naar de POH-GGZ verwijzen voor een intake. In dit gesprek zal samen met u bekeken worden welke problemen er spelen en welke behandeling het beste bij u past. Dit kunnen een aantal gesprekken bij de POH-GGZ zelf zijn, of een verwijzing naar de psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker.