Onze werkwijze – Huisartsenpraktijk Rutgers en de Joode – Zeist
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Rutgers en de Joode
Tollenslaan 32 3702GV
Zeist

Onze werkwijze

Wij vormen een moderne praktijk, die kwalitatief hoogwaardige en persoonlijke huisartsenzorg levert met warme aandacht. Wij baseren ons op wetenschappelijke standaarden zoals geformuleerd door de NHG, met aandacht voor de mens als geheel. Een goede relatie tussen huisarts en patiënt zien wij als een belangrijk onderdeel van de zorg. Wij proberen daarom met aandacht te luisteren en zoveel mogelijk aan te sluiten op de vragen en behoeften van de patiënt. We zien gezondheid als een gedeelde verantwoordelijkheid van de arts en de patiënt. Om die reden hechten we veel waarde aan een gezonde leefstijl als basis. Wij werken multidisciplinair en vinden een goede samenwerking met andere zorgverleners belangrijk.  Het belang van de patiënt staat hierbij voorop, waarbij een goede balans tussen zinnige en zuinige zorg wordt gezocht.

Ons verzorgingsgebied betreft de gemeente Zeist.

Assistentes

Onze praktijkassistentes zorgen ervoor dat u een afspraak kunt maken aan de telefoon. Ze zijn opgeleid om goed in te kunnen schatten welke zorg u op welk moment nodig hebt. Zo geven ze u informatie over de praktijk en bieden ze hulp bij herhaalrecepten. Onze assistentes zijn bevoegd om advies te geven over ‘kleine’ kwalen zoals keelpijn, verkoudheid, oorpijn, koorts en diarree. Indien nodig verwijzen zij u door naar de huisarts of een van de praktijkverpleegkundigen. De assistentes hebben ook een eigen spreekuur voor kleine handelingen, onder andere injecties, uitstrijkje voor het bevolkingsonderzoek, bloeddruk meten.

Gezonde leefstijl
Wij leggen de nadruk op het preventie van ziekten en vinden dat een gezonde leefstijl hierbij past. Wij vinden dat de patiënt hier zelf verantwoordelijkheid voor draagt maar adviseren graag wat u zelf kan doen om gezond te blijven. Ook kunnen wij u meer informatie geven over gezondheidsbevorderende programma’s als ‘Keer diabetes om‘ en de ‘Gecombineerde Leefstijlinterventie’.

Agressie
Helaas krijgen ook onze zorgverleners soms te maken met agressie. We vinden het niet toelaatbaar dat patiënten op enige manier agressief of bedreigend zijn aan de balie of in de spreekkamer, hiermee bedoelen we verbaal geweld maar ook bedreigingen op papier of per email. Wij hanteren daarvoor een agressie protocol. Dat betekent dat u op uw gedrag zal worden aangesproken en er een aantekening in uw dossier zal worden gemaakt. Na twee waarschuwingen zijn wij genoodzaakt verdere stappen te ondernemen.

Van patiënten verwachten wij een rustige communicatie en het meewerken aan verheldering van uw vraag. Als u het ergens niet mee eens bent laat u dit op een rustige manier weten; wij staan open voor uw mening, alhoewel we niet altijd uw wens kunnen honoreren.

Onze medewerkers gaan geen discussie aan over de werkwijze van de huisartsenpraktijk en zij zijn allen geschoold in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

 

Onze praktijk is NPA geaccrediteerd.