Onze werkwijze – Huisartsenpraktijk Rutgers en de Joode – Zeist
Header afbeelding

Onze werkwijze

De basis van onze werkwijze is goede, reguliere zorg zoals u die ook bij andere huisartsen vindt.
Er zijn klachten waarbij de reguliere geneeskunde niet altijd toereikend is en in die gevallen kunnen wij samen met de patiënt op zoek gaan naar aanvullende vormen van geneeskunde. Hierbij kunt u denken aan mindfulness, antroposofische geneeskunde, acupuntuur en homeopathie.  Wij beoefenen deze aanvullende vormen van geneeskunde niet allemaal zelf, maar kunnen wel hiernaar verwijzen.
Het uitgangspunt is hierbij, dat we zoveel mogelijk gebruik maken van behandelingen waarvan het nut wetenschappelijk is onderbouwd.
Deze benadering, waarbij artsen gebruik maken van aanvullende behandelwijzen, heet integratieve geneeskunde.

Gezonde leefstijl
Wij leggen de nadruk op het voorkómen van ziekten en vinden dat een gezonde leefstijl hierbij past. Wij vinden dat de patiënt hier zelf verantwoordelijkheid voor draagt maar adviseren graag wat u zelf kan doen om gezond te blijven. Denk hierbij aan gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging maar ook ontspanning en het beter leren hanteren van stress.

Aandacht
Een goede relatie tussen huisarts en patiënt zien wij als een belangrijk onderdeel van de zorg. Wij proberen daarom met aandacht naar u te luisteren en zoveel mogelijk aan te sluiten op uw vragen en behoeften.

NPA praktijkaccreditatie
Onze praktijk was de eerste geaccrediteerde huisartsenpraktijk in Zeist. Dit kwaliteitskeurmerk heeft betrekking op de reguliere huisartsenzorg die wij leveren (en niet op de aanvullende zorg zoals hierboven genoemd).
Jaarlijks wordt de praktijk gekeurd en worden er verbeterprojecten uitgevoerd om de kwaliteit van zorg op een hoog niveau te houden. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van een patiëntenenquête. Deze wordt gehouden voor de praktijk in het algemeen en op het niveau van de huisartsen. Uit de algemene enquête van 2016 is gebleken dat de patiënten uit onze praktijk meer tevreden zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde, en ook dat de waardering over onze praktijk gestegen is ten opzichte van 2015.